Lejlighedskor til 2. pinsedag

Har du lyst til at synge, er der mulighed for at være med i Lejlighedskoret, der efter fem øvegange medvirker ved gudstjenesten 2. pinsedag v. Viggos Søer.

Første øvegang er mandag d. 1. maj kl. 19.00 i Sognehuset i Sdr. Hygum

Undersøgelse for 15 – 20 årige om transport til uddannelser.

I Borgerforeningen er vi ved at undersøge transporttider og muligheder for transport for unge fra Lintrup-Hjerting. Derfor vil vi bede alle 15.-20 årige i Lintrup-Hjerting om at udfylde vedhæftede spørgskema (klik på linket herunder). Det fremgår af skemaet, hvor det kan sendes hen på mail, når det er udfyldt. Der trækkes lod om to biografbiletter blandt de indkomne svar.

Sognemøde og sognemiddag

bent

Sognemøde og sognemiddag

d. 1. marts 2017 kl. 18.00

Lintrup Forsamlingshus

Lintrup-Hjerting Menighedsråd indbyder til sognemøde med fælles spisning i Lintrup Forsamlingshus onsdag d. 1. marts 2017 kl. 18.00.

Menighedsrådet vil ved mødet fortælle om rådets arbejde og økonomi og om planerne for det kommende år.

Efter spisningen fortæller Bent Jensen, Rødding om 25 år som udsendt til verdens brændpunkter, bl.a. Irak, Balkan og Ukraine.

Pris for voksne 50 kr. Børn under 15 år gratis. Drikkevarer købes i forsamlingshuset.

Alle folkekirkemedlemmer med tilknytning til Lintrup og Hjerting sogne er velkomne.

Tilmelding til Dorte Hundstrup på tlf. 61 34 17 36 senest d. 25. februar 2017.

Reformationsjubilæum i Lintrup 2017

Menighedsrådene i Lintrup-Hjerting og Sønder Hygum inviterer til Luther aften i Lintrup Præstegård torsdag d. 12. januar.
Aftenen om Luther markerer, at det i år 500 år er siden, at Martin Luther slog sine 95 teser mod den katolske kirkes afladshandel op på kirkedøren i byen Wittenberg i Tyskland. Opslaget af teserne blev startskuddet til reformationen og bruddet med den katolske kirke. Jubilæet markeres overalt i menighedsråd og samfund i folkekirken.
Som optakt til jubilæet kommer fortælleren Ditte Krøgholt til Lintrup d. 12. januar og genfortæller forfatteren Jakob Knudsens store romaner Angst og Mod om Luther. Det er både historiske romaner, en psykologisk skildring og en kristen forkyndelse og en chance for at forstå Luther, og hvad han ville.

Ditte Krøgholt var i mange år højskolelærer, bl.a. på Rødding Højskole, og har desuden været redaktør af Højskolebladet og Højskolesangbogen og medlem af Salmebogskommissionen. Ditte Krøgholt har nu i en årrække levet som fortæller, der genfortæller store romaner – uden manuskript. Hun har tidligere med stor succes genfortalt brudstykker af en Landsbydegns Dagbog i Sognehuset i Sønder Hygum. Der venter derfor tilhørerne en stor oplevelse d. 12. januar i Lintrup Præstegård.
Menighedsrådene fortsætter markeringen af reformationsjubilæet med filmaften om Luthers liv d. 7. februar i Lintrup og foredrag om Luthers teser d. 8. marts i Sønder Hygum