Opstillingsmøde 4. april til Fællesbestyrelsen for LBC og Rødding Skole

I år er der valg til Fællesbestyrelsen for Lintrup Børnecenter og Rødding Skole.

I Fællesbestyrelsen er der 2 forældrerepræsentanter for børnehavedelen i Lintrup, samt 5 forældrerepræsentanter for skoledelen. I år skal der vælges 4 forældre.

Fællesbestyrelsen inviterer derfor alle forældre i området til opstillingsmøde onsdag d. 4. april kl. 19.00 på Rødding Skole.

Ved valget i år skal der vælges 2 forældrerepræsentanter til børnehaven i Lintrup Børnecenter. De to vælges af forældre til børn i børnehaven i Lintrup. Der skal også vælges 2 forældrerepræsentanter for skolen. Disse vælges blandt alle forældre til børn i skolen på Lintrup Børnecenter og Rødding Skole.

Fra Fællesbestyrelsens side håber vi, at så mange som muligt vil møde op d. 4. april og på den måde vise, at I vil bakke op om jeres børns skole, og det arbejde personalet hver dag gør for vores børns læring.

Vores børn kommer fra et stort geografisk område, derfor vil det være et stort ønske, at vi også vil se forældre fra hele det område Lintrup Børnecenter og Rødding Skoles distrikt dækker.

Det er uforpligtende at møde op, men der er chance for, du tager lidt klogere hjem:-)

Vel mødt den 4. april 2018

Har du lyst til at spille badminton?

Du kan spille badminton alle ugens dage i Lintrup Aktivitetscenter. Vi har ikke nogen faste tider, men vi finder nok et tidspunkt, som passer dig.

Du kan også spille på forskellige tidspunkter i hver uge, hvis du har svært ved at kunne spille på et bestemt tidspunkt hver uge – så booker du bare selv en spillebane hver uge.

Har du lyst til at spille badminton – så kontakt LUG’s bestyrelse på lugbestyrelsen@gmail.com.

Traktor dag for de yngste!

Traktordag for de yngste!

Lintrup forsamlingshus og LUG afholder den 5. december 2015 Traktordag for de yngste.

Dagen er for alle børnehavebørn og skolebørn der har lyst til at lege med maskiner. Medbring dine egne legetøjsmaskiner og traktorer. Få en sjov dag med dine kammerater.

 

Du kan læse mere om arrangementet her