Venus Q – Generalforsamling

VENUS Q AFHOLDER GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 09.03.2016 I LINTRUP AKTIVITETSCENTER (SPEJDERSTUEN)

Kl. 18.00 Tapas fra Slagter Knag – Tilmelding senest den 1. marts på SMS til Anne Marie Andersen, tlf. 25308035 

Kl. 19.00 Generalforsamling – dagsorden iht. vedtægter    

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden Milred Engholm Sommerlund Kristensen senest 8 dage før.

 Kl. 20.00 Clairvoyant Vibeke Liljan Broch-Lips, Højbjerg 

Alle er velkomne!

Pris for ikke-medlemmer er kr. 300,00

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

generalfors

Generalforsamling Lintrup-Hjerting Borgerforening 27. okt. 2016

Lintrup-Hjerting Borgerforening holder ordinær generalforsamling torsdag d. 27. oktober 2016 kl. 19.00 i Lintrup Aktivitetscenter.

Generalforsamlingens dagsorden er ifølge vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag Indkomne forslag skal efter vedtægternes § 8 afgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

5. Valg til bestyrelsen

På valg er Henning Fisker, Sabine Hundstrup og Erik Bertelsen, som alle modtager genvalg.

6. Valg af revisorer

På valg er Ejvind Henriksen og Johs Jensen.

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen fortæller afdelingsleder Marianne Andersen fra Gladfonden om Gladfonden og om Gladfondens arbejde i Lintrup.

indkaldelse-til-generalforsamling-okt-2016

Udviklingsplan Lintrup-Hjerting

I det seneste par måneder har Borgerforeningen arbejdet med Udviklingsplanen for Lintrup – Hjerting og den er nu sendt afsted til Vejen Kommune.

For at føre disse planer ud i virkeligheden, har vi brug for Jer  – borgere i Lintrup-Hjerting – da Borgerforeningen ikke alene har ressourcer til dette. Vi håber I ønsker at deltage i eventuelle mindre arbejdsgrupper, men dette vil I høre nærmere om.

I kan se udviklingsplanen via linket herunder.

Udviklingsplan