• 12. januar 2019
  • 13:00

Ny præst i Lintrup-Hjerting
Der er nu udsigt til, at der igen kommer faste beboere i Lintrup Præstegård, efter at vores tidligere sognepræst Knud Riis gik på pension for nogle måneder siden og flyttede til Føvling Præstegård med sin familie. Kirkeminister Mette Bock har meddelt menighedsrådet, at Elizabeth Fonsmark ansættes som sognepræst i Lintrup-Hjerting-Sdr. Hygum Pastorat fra 1. februar 2019.
Elizabeth Fonsmark er uddannet som teolog fra Aarhus Universitet og Pastoralseminariet i 2017 og har siden juli 2017 været sognepræst i Hellevad og Egvad Sogne ved Rødekro. Elizabeth Fonsmark er gift med Lars, som er psykolog og arbejder på Grindsted Smerteklinik. Familien har 3 børn – en dreng på 5 år og tvillinger på 3 år, en dreng og en pige.
Elizabeth Fonsmark forventes indsat som sognepræst ved gudstjenesterne d. 3. februar i Lintrup Kirke og Sdr. Hygum Kirke. Efter gudstjenesterne er der sammenkomst i Lintrup Forsamlingshus, hvor der bliver lejlighed til at hilse på den nye præstefamilie. Nærmere herom vil blive meddelt senere.
Inden den ny præstefamilie flytter ind i præstegården i Lintrup, inviterer menighedsrådene til åbent hus i præstegården. Det sker lørdag d. 12. januar kl. 13-15, hvor der bliver lejlighed til at se, hvordan præstegården tager sig ud, efter at den er blevet sat i stand.
Jens Kristian Poulsen
Lintrup-Hjerting Menighedsråd