• 2. november 2015
  • 19:30
  • Lintrup Aktivitetscenter

Bestyrelsesmøde Lintrup-Hjerting Borgerforening

Konstituering af bestyrelsen

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. okt. 2015

Status økonomi

Mødekalender indtil sommeren 2016

Eventuelt