• 2. marts 2017
  • 19:00

På torsdag afholder Hjerting Lokalhistorisk Arkiv og Hjerting Landsbyforening, deres årlige generalforsamling i Hjerting Forsamlingshus, kl. 19.30. Alle er velkommen -og vi er vært med kaffe og kage.