• 4. oktober 2021
  • 18:00
Generalforsamling Lintrup-Hjerting Borgerforening
 
Lintrup-Hjerting Borgerforening holder ordinær generalforsamling mandag d. 4. oktober 2021 kl. 18.00 i Lintrup Aktivitetscenter.
 
Generalforsamlingens dagsorden er ifølge vedtægterne følgende:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
Indkomne forslag skal efter vedtægternes § 8 afgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen
5. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Henning Gryager (modt. Genvalg)
Marlene R. Hansen (modt. Genvalg)
Christian Wind (modt. Genvalg)
Lars Offersen (modt. Genvalg)
6. Valg af revisorer
På valg er Ejvind Henriksen og Jens Kristian Poulsen – modt. Genvalg
7. Eventuelt
 
Efter Generalforsamlingen vil Borgerforeningen  være vært med lidt forplejning, hvorfor tilmelding er nødvendigt.
Tilmelding til Kurt Pedersen 60496545 senest onsdag den 29. september.
 
Efter forplejningen vil en konsulent fra Vejen Kommune komme og fortælle om projektet ” Vild i Vejen”
 
Vi håber vi ses, og tag gerne din nabo med😊