• 6. maj 2019
  • 19:00

Generalforsamling

Mandag den 6. maj 2019 kl. 19.00

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning

Regnskabsfremlæggelse

Anvendelse af årets overskud

Valg af bestyrelse
På valg er:

Valg af suppleant
På valg er

Fastsættelse af kontingent for 2020

Eventuelt