• 9. marts 2017
  • 18:00

Generalforsamling – husk forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før.
Der serveres tapas fra Slagter Knag kl. 18.00.
Ca. kl. 20.00 kommer clairvoyant Vibeke Liljan Broch-Lips fra Højbjerg – se evt. hjemmeside: http://clairvoyant-medium.dk/om-mig.aspx
Kontaktperson og tilmelding af hensyn til mad senest den 1. marts 2017 på SMS til Anne Marie Andersen, tlf. 25308035.
Pris for ikke-medlemmer kr. 300,00

generalfors