• 27. oktober 2015
 • 19:00
 • Lintrup Aktivitetscenter

Lintrup-Hjerting Borgerforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 19.00 i Lintrup Aktivitetscenter.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
  Indkomne forslag skal efter vedtægternes § 8 afgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen
 5. Valg til bestyrelsen

På valg er Jens Kristian Poulsen, Nina Vejbæk, Johannes Kaack og Eva Holm Riis. Johannes Kaack og Nina Vejbæk modtager ikke genvalg.

 1. Valg af revisorer

På valg er Ejvind Henriksen og Johs Jensen.

 1. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen orientere om aktuelle sager.