• 17. september 2017
  • 09:00

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe. De renoverede vinduer og alterkalke vises frem for interesserede.