• 17. marts 2016
  • 00:00

Afslutning ved Karl Otto Kristensen, Sdr. Hygum. “Det muntre kor”