• 6. juni 2018
  • 19:00

Traditionen tro afholdes der gudstjeneste for hele familien i Lintrup Kirke kl. 19.00.
Kirkens lejlighedskor medvirker.
Efter gudstjenesten afholdes der fællessang i Aktivitetscenteret, hvor Menighedsrådet er værter ved kaffe/the og kage, samt sodavand til børnene.