• 25. august 2021
  • 19:00
  • Hjerting Forsamlingshus

Provst Peter Viuf fortæller om sin deltagelse i tv-udsendelsen Hjem til gården og om sit arbejde som provst i Malt provsti.
Tilmelding senest d. 18. august
Sørg selv for kørsel
Pris for ikke medlemmer: kr. 175,-
Ansvarlig: Dorte 6134 1736