• 12. januar 2017
  • 19:00

Ditte Krøgholt genfortæller Jakob Knudsens romaner “Angst” og “Mod”