• 29. oktober 2015
  • 18:30
  • Præstegården

Filmaften kl. 18.30  v/ Knud Riis og incl. kaffebord