• 8. september 2019
  • 14:00

Fortælling/oplæsning v. Pastor emer. Kaj Ross Hansen.

Der vil være stort kaffebord.