• 1. marts 2017
  • 18:00
  • Lintrup Forsamlingshus

Lintrup-Hjerting Menighedråd afholder det årlige sognemøde med middag og orientering om rådets arbejde.

 Bent Jensen Rødding vil fortælle om sine oplevelser som udsendt til verdens brændpunkter gennem 25 år.

Pris: 50 kr.