• 7. marts 2019
  • 18:00

Sognemøde
Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 18.00 i Lintrup Forsamlingshus. Menighedsrådet
orienterer om arbejdet i det seneste år og om planerne for det kommende år.
Mødet indledes med fællesspisning. Nærmere i NyTirsdag