• 27. februar 2020
 • 19:30

GENERALFORSAMLING

i Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30
i Spejderstuen i Lintrup Aktivitetscenter

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Støtteforeningen er vært ved kaffe og kage.

Mød op – og støt Lintrup Børnecenter

Venlig hilsen
Bestyrelsen for StøtteforeningenDagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsen aflægger beretning.
 4. Det reviderede regnskab fremlægges af kasserer til godkendelse.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
   1. Kristine Wind Langhanke – modtager ikke genvalg
   2. René S Kristensen – modtager ikke genvalg
   3. Marie Louise Lassesen – modtager genvalg
   4. Suppleant
   5. Suppleant
 6. Valg af revisorer
   1. Benedikte Andersen – modtager genvalg
   2. Mona Henriksen – modtager genvalg
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt