• 2. marts 2020
  • 19:00

Generalforsamlingen holdes i Spejderstuen kl. 19.00 med efterfølgende kaffe/the og kagetapas.
Forslag der ønskes behandlet, skal afleveres skriftligt til formanden Hanna Madsen senest 8 dage før!
Ca. kl. 20.00 vil Dorte og Jakob Bech Jensen fortælle om deres tur til Grønland.
Kontakperson Kirsten Friis Vestbjerg, tlf. 20856378
Pris for ikke-medlemmer kr 125,00