• 28. marts 2019
  • 19:30
  • Spejderstuen - Lintrup Aktivitetscenter

Generalforsamling – forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden (Hanna Madsen) senest 8 dage før.
Vi mødes i Spejderstuen i Lintrup aktivitetscenter kl. 19.30 hvor vi starter med at afholde generalforsamling, herefter er der kaffe, kage og fri hygge.Kontaktperson Christina Nygaard Hansen 21921003