• 12. januar 2016
  • 19:45
  • Lintrup Forsamlingshus

Vi får besøg af Hanne Hånd. Vi skal høre hende fortælle om håndlæsning og blindtegning. Kom til en aften i det alternative hjørne.
Vi mødes i Lintrup Forsamlingshus kl. 19.45.
Vi serverer kaffe og kage.
TILMELDING SENEST DEN 5. JANUAR
Pris for ikke-medlemmer kr. 150,00
Udvalg: Milred Engholm Sommerlund Kristensen, Tine Nielsen og Vibeke Capion Rasmussen