11-11 k. 11.00 Kransenedlæggelse

Den 11. 11. kl. 11 er årsdagen for 1. Verdenskrigs afslutning.

Denne krig berørte også vore sogne, idet området var tysk.
Vi mindes de faldne, sårede og krigsdeltagerne herfra ved en kransenedlæggelse ved Mindestenen på Lintrup kirkegård d. 11. 11. kl. 11.
Bagefter er der kaffe/the i våbenhuset.

Alle interesserede er hjertelig velkommen.
Husk: det er en del af vor fortid.

Arrangør: Lintrup lokalhistoriske arkiv

Gymnastik opstart uge 38

Tilmelding og betaling på hjemmesiden fra 1.9.2019.

YOGA – dog tilmelding fra mandag den 20.8. efter først-til-mølle-princippet.

Efter optælling af børn, er der ændret lidt i holddelingen.
Se hele vinterens program her.

Vi mangler en voksen hjælpetræner til Haletudse- og frøholdet – må gerne være en aktiv bedstemor.