Bestyrelsen for Lintrup BORGERForenigngs logoHjerting Borgerforening

Foreningen er upolitisk, og dens formål er at arbejde for Lintrup – Hjerting sognes fremtidige trivsel ved at virke initiativtagende på områder, der ikke i forvejen er tilgodeset af andre, og tilbyde folkeoplysende aftenskoleundervisning

  • Formand: Jens Kristian Poulsen, Toftager 2, 6660 Lintrup, 3059 5026, jenskpoulsen@gmail.com
  • Næstformand: Malene Hansen.
  • Kasserer og rep. i Aktivitetscenteret: Sabine Hundstrup, bine_hundstrup@hotmail.com
  • Sekretær: Erik Bertelsen, Råhedevej 1, 6660 Lintrup, 25545138
  • Landsbypedeller: Henning Fisker, Toftager 22, 20330659
  • Eva Holm Riis.
  • Lars Tryk.