Bestyrelsen for Lintrup BORGERForenigngs logoHjerting Borgerforening

Foreningen er upolitisk, og dens formål er at arbejde for Lintrup – Hjerting sognes fremtidige trivsel ved at virke initiativtagende på områder, der ikke i forvejen er tilgodeset af andre, og tilbyde folkeoplysende aftenskoleundervisning

 • Formand: Anne Margrethe Schrøder, tlf.nr. 2485 6521
 • Næstformand: Malene Hansen tlf.nr. 2023 4883
 • Kasserer og rep. i Aktivitetscenteret: Sabine Hundstrup, bine_hundstrup@hotmail.com
 • Sekretær: Anne Cathrine Høier Langfrits, tlf.nr. 2870 7870
 • Troels Kjær Kynde, kontaktperson Landsbypedelordningen Vejen Kommune, tlf.nr. 6139 2626
 • Christian Wind 
 • Henning Grygager  ansvarlig for Landsbypedellerne.

 

 

 

REFERAT fra Generalforsamling i Borgerforeningen d. 25.10.2019

 

Tilstede var lige knap 30 personer, heriblandt bestyrelsen. Inden generalforsamlingen blev der budt på smørrebrød med øl og vand. Efter generalforsamlingen var der kage og kaffe.

 1. Valg af dirigent

Jens Christian Andersen blev valgt.

Generalforsamlingen blev erklæret lovlig.

 

 1. Formandens beretning

Jens Kristian aflagde beretning. Han kom bl.a. ind på:

 • Borgerforeningens arbejde ud fra vedtægterne
 • Faldende borgertal
 • Sundheds- og aktivitetspladsen – finansiering er på plads, placering er afklaret. Midt i november begyndes der at graves ud.
 • Frivillighed. Frivillige og ildsjæle gør en stor indsats i lokalsamfundet. Frivillighedsdagen sidste efterår gav 103 forslag.
 • Fredagsbar og Tour de Middag
 • Kommunikationskursus fra DGI.
 • Frivillighedsbank – hvor Else Jørgensen og Jens Christian Andersen er tovholdere.
 • Sprogcafé for udlændinge
 • Spinning for seniorer
 • Vej- og trafikforhold. Borgerforeningen ønsker at ændre krydset ved Lintrupvej/Vimtrupvej samt udbygning af Nyvej.
 • Hastighedsmålinger viser meget høje hastigheder på Lintrupvej og Nyvej.
 • Viggos søer – er hen over årene blevet et godt område. Tak til Landsbypedellerne.
 • Kommunerne tømmer ikke længere affaldsspande ved Viggos søer.
 • Ønske om drikkevand ved Viggos søer. Det koster desværre mange penge.
 • Vejen Kommunes beslutninger kan have stor betydning – derfor følges der aktivt med. Kommunen giver tilskud til Lokalrådene. Der afholdes et årligt dialogmøde med byrådet.
 • I Maj måned var vi vært ved landdistriktsudvalget.
 • Aftenskolen holder en aften om slægtsforskning.
 • Koncerter med Sigurd Barrett om genforeningen – en for børn og en for voksne.

Se bilag, for at læse beretningen i sin helhed.

Der var ros til bestyrelsen fra forsamlingen.

 1. Fremlæggelse af regnskab

Sabine fremlagde regnskabet. Regnskabsåret går fra d. 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

Årets resultat: -9.163,06 kr.

Beholdning: 110.655,18 kr., hvoraf de 50.000 bliver brugt på aktivitets og sundhedspladsen i det næste regnskabsår.

Årets regnskab blev godkendt.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen indkommende forslag.

Valg til bestyrelsen

 1.  

Lars Tryk og Jens Kristian Poulsen ønskede ikke genvalg.

Marlene Hansen og Anne Margrethe Schrøder blev genvalgt.

Henning Grygager og Christian Wind blev valgt.

Derudover består bestyrelsen af Sabine Hundstrup, Troels Kjær Kynde og Anne Cathrine Langfrits.

 

 1. Valg af revisorer

Ejvind Henriksen og Jens Kristian Poulsen

 1. Eventuelt

Med gaver og klapsalver blev der taget afsked med Jens Kristian Poulsen og Lars Tryk (var ikke til stede).

Jens Kristian blev takket for hans store indsats over de 8 år han har siddet med i bestyrelsen.

Det blev forslået at droppe annonceringen af generalforsamlingen i Ny Tirsdag.

 

 •