Generalforsamling og “vild i Vejen”

Generalforsamling Lintrup-Hjerting Borgerforening Lintrup-Hjerting Borgerforening holder ordinær generalforsamling mandag d. 4. oktober 2021 kl. 18.00 i Lintrup Aktivitetscenter.
Generalforsamlingens dagsorden er ifølge vedtægterne følgende:
1. Valg af dirigent2. Formandens beretning3. Fremlæggelse af regnskab4. Indkomne forslagIndkomne forslag skal efter vedtægternes § 8 afgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen5. Valg til bestyrelsenPå valg er:Henning Gryager (modt. Genvalg)Marlene R. Hansen (modt. Genvalg)Christian Wind (modt. Genvalg)Lars Offersen (modt. Genvalg)6. Valg af revisorerPå valg er Ejvind Henriksen og Jens Kristian Poulsen – modt. Genvalg7. Eventuelt
Efter Generalforsamlingen vil Borgerforeningen  være vært med lidt forplejning, hvorfor tilmelding er nødvendigt.Tilmelding til Kurt Pedersen 60496545 senest onsdag den 29. september.
Efter forplejningen vil en konsulent fra Vejen Kommune komme og fortælle om projektet ” Vild i Vejen”
Vi håber vi ses, og tag gerne din nabo med?

Error thrown

Call to undefined function lsvr_townpress_has_post_terms()