LUG’EN er Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforenings foreningsblad. Den udkommer ca. 2 gange årligt + et ekstra nummer, der omhandler årets Landsbyfest.

Ansvarshavende redaktør og layout:
Ulla Askou Bøgedal
Silkeborgvej 1, 6660 Lintrup
Tlf. 30 68 45 49
uab@eurofins.dk

Ønsker du som forening, turistmål eller lignende at få noget med, så send en mail til lugbestyrelsen@gmail.com

Læs den sidste udgave af LUGEN her: LUGEN sept 2020

Næste udgave kommer i marts 2021.