D. 11. november 2018 er det 100 år siden 1. verdenskrig officielt stoppede.

Denne dato markerer vi i samarbejde med Menighedsrådet i Lintrup/Hjerting. Nærmere oplysninger kommer senere.

Hvorfor markerer vi det, spørger du måske. Det gør vi fordi 1. verdenskrig satte sig dybe spor hos lokalbefolkningen, idet vort område i denne periode stadig var under tysk herredømme fra 1864 og netop derfor måtte mange unge og ældre mænd/familiefædre med i en krig under den tyske fane og slås for et land, de ikke følte, var deres. Ja, det er mange år siden, men det er en del af vort lokale arv.

”-så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder”.
Else Jørgensen

Lokalhistorisk arkiv

Din egen dag er kort, men slægtens lang – således er én af linierne i Jeppe Aakjærs digt fra 1916: ”Som dybest brønd gi´r altid klarest vand”.
Denne linje danner også grundlag for det arbejde, der gøres i Lintrup lokalhistoriske Arkiv.
På arkivet opbevares og arkiveres billeder, dokumenter, kort m.m. fra Lintrup sogns historie.
Billeder af konfirmander gennem tiden, avisudklip helt tilbage til før 1. verdenskrig, protokoller fra diverse foreninger, nogle består endnu mens andre for længst er lukket ned.
Alt sammen fortæller de om vor fælles fortid her i sognet.

Vidste du for resten at der i Lintrup by har været: slagterforretning, 2 købmænd, skomager, post/telegraf kontor, møller, bageri, mekaniker værksted, cykel/radio forretning, apotekerudsalg, maler, 2 skræddere m.m.?

Bliver du interesseret i at undersøge om der skulle være noget historisk materiale om det hus du bebor, er du velkommen til at komme på besøg hos os i det Lokalhistoriske arkiv.

Arkivet har til huse på 1. sal i Lintrup Børnecenters skoleafdeling. Indgang er gennem skolegården ud til kirken.
Der er åben 1. lørdag i hver måned fra kl. 10 – kl. 12. Eller du kan lave en aftale med arkivleder Hanna Madsen tlf. 22 74 65 12.
Du kan også rette henvendelse til Else Jørgensen tlf. 22 95 14 27. else-mj@sol.dk

 

Du kan blive medlem af arkivet for kr. 80,- årligt. Vi udgiver 2 blade årligt, hvori vi beskriver forskellige historie/oplevelser af lokalhistorisk karakter.

Lintrup Lokalhistorisk Forening
Kirkepladsen 1, 6660 Lintrup
Indgang i Skolegården
lintruparkiv@gmail.com

Åben 1. lørdag i hver måned fra kl. 10-13
Og mandage i ulige uger fra kl. 19.00 -21.00

Bestyrelsen:
Formand:
Hanna Madsen
Lintrupvej 26, 6660 Lintrup
Tlf.   22 74 65 12
lintrupvej26@lintrup.dk

Arkivleder:
Hanna Madsen
Lintrupvej 26, 6660 Lintrup
Tlf.   22 74 65 12
lintrupvej26@lintrup.dk

Else Jørgensen
Toftager 2, 6660 Lintrup
else-mj@sol.dk

Dorte Juhl Schmidt
Lintrupvej 42, 6660 Lintrup
hendojuhl@live.dk

 

Niels Jørgen Gammelgaard
Nyvej 8, 6660 Lintrup
bodilognj@hotmail.com

Anita Gryager
Lintrupvej 41, 6660 Lintrup
Tlf. 20 71 75 32

Anne Marie Arbjerg
Gl. Møllevej 12, 6660 Lintrup
Tlf. 51 24 24 06

Suppleant:
Steffen Pedersen
Lyngbjergvej 7, 6660 Lintrup

Henry Schmidt Hansen
Han bor nu Sønderskovvej 33
7000 Fredericia

Forretningsfører:
Jens Chr. Poulsen
Toftager 2, 6660 Lintrup
jenskpoulsen@gmail.com

Sekretær:
Bent Sørensen
Toftager 24, 6660 Lintrup
bent@lintrup.dk

Fra Lintrup skoles sydmur. Den første del af skolen, bygget i 1913.
Symbol:
• Mølle = flittighed
• Kosten = renlighed