Generalforsamling og “vild i Vejen”

Generalforsamling Lintrup-Hjerting Borgerforening Lintrup-Hjerting Borgerforening holder ordinær generalforsamling mandag d. 4. oktober 2021 kl. 18.00 i Lintrup Aktivitetscenter.
Generalforsamlingens dagsorden er ifølge vedtægterne følgende:
1. Valg af dirigent2. Formandens beretning3. Fremlæggelse af regnskab4. Indkomne forslagIndkomne forslag skal efter vedtægternes § 8 afgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen5. Valg til bestyrelsenPå valg er:Henning Gryager (modt. Genvalg)Marlene R. Hansen (modt. Genvalg)Christian Wind (modt. Genvalg)Lars Offersen (modt. Genvalg)6. Valg af revisorerPå valg er Ejvind Henriksen og Jens Kristian Poulsen – modt. Genvalg7. Eventuelt
Efter Generalforsamlingen vil Borgerforeningen  være vært med lidt forplejning, hvorfor tilmelding er nødvendigt.Tilmelding til Kurt Pedersen 60496545 senest onsdag den 29. september.
Efter forplejningen vil en konsulent fra Vejen Kommune komme og fortælle om projektet ” Vild i Vejen”
Vi håber vi ses, og tag gerne din nabo med😊

STØT SPEJDERNE I LINTRUP

STØT SPEJDERNE I LINTRUP VI SÆLGER LODSEDLER 25 KR

DA VI IKKE MÅ GÅ RUNDT FRA DØR TIL DØR, PRØVER VI DERFOR PÅ DENNE MÅDE🤠

KAN KØBES ONSDAGE FRA 16-17.30OG 18.30 – 19.30 ved spejdernes hytter/bålhus
ELLER KONTAKT LONE 21426050 OG DE BLIVER LEVERET OG BETALES PÅ MOBIL PAY på 96602 ( kfum spejderne i Lintrup)