Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Eftermiddagshøjskolen hvad er det?

 EftermiddagshøjSkole i Lintrup

Da man i 1972 sammenlagde alle de små kommuner til én stor –
Rødding kommune  fastholdt kommunalbestyrelsen, at der forsat skulle foregå
kulturelle aktiviteter i de små nedlagte kommuner.

Derfor blev det besluttet, at man fra kommunal side ville støtte et sådant
kulturelt arbejde økonomisk.
I Lintrup Lintrup Eftermiddagshøjskole.
Man kunne også kalde det en forening til kulturel virksomhed.

Dette tilbud gælder for ALLE, der har tid til at komme om eftermiddagen.
Altså man skal ikke nødvendigvis være pensionist, efterlønsmodtager eller
lignende for at kunne deltage.

ALLE ER VELKOMNE –