Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: børnehave

Opstillingsmøde 4. april til Fællesbestyrelsen for LBC og Rødding Skole

I år er der valg til Fællesbestyrelsen for Lintrup Børnecenter og Rødding Skole.

I Fællesbestyrelsen er der 2 forældrerepræsentanter for børnehavedelen i Lintrup, samt 5 forældrerepræsentanter for skoledelen. I år skal der vælges 4 forældre.

Fællesbestyrelsen inviterer derfor alle forældre i området til opstillingsmøde onsdag d. 4. april kl. 19.00 på Rødding Skole.

Ved valget i år skal der vælges 2 forældrerepræsentanter til børnehaven i Lintrup Børnecenter. De to vælges af forældre til børn i børnehaven i Lintrup. Der skal også vælges 2 forældrerepræsentanter for skolen. Disse vælges blandt alle forældre til børn i skolen på Lintrup Børnecenter og Rødding Skole.

Fra Fællesbestyrelsens side håber vi, at så mange som muligt vil møde op d. 4. april og på den måde vise, at I vil bakke op om jeres børns skole, og det arbejde personalet hver dag gør for vores børns læring.

Vores børn kommer fra et stort geografisk område, derfor vil det være et stort ønske, at vi også vil se forældre fra hele det område Lintrup Børnecenter og Rødding Skoles distrikt dækker.

Det er uforpligtende at møde op, men der er chance for, du tager lidt klogere hjem:-)

Vel mødt den 4. april 2018