Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Begravelse / Bisættelse

Hvad gør jeg, når et dødsfald indtræffer?

Start med at kontakte en bedemand. Ved et dødsfald, er der en stor mængde praktiske opgaver. Og det kan være svært at huske det hele. Det er bedemandens opgave, og det er en stor hjælp for de pårørende. Forud for begravelsen/bisættelsen har præsten en samtale med de pårørende. Ved samtalen drøftes der, hvad der skal synges under begravelsen/bisættelsen. Derudover fortæller de pårørende om den døde, så præsten kan holde en personlig tale i kirken. 

Klokkeringning for den døde

I denne del af landet er det skik, at klokkerne ringer, når et dødsfald er meddelt. Klokkerne ringer for dødsfald om formiddagen på hverdage kl. 11.00-11.30. Denne gamle og smukke skik sker i respekt for det menneske, der er død og meddeler på den måde sognet, at et dødsfald er indtruffet.

Begravelsen eller bisættelsen

Selve begravelsen/bisættelsen foregår som en kort gudstjeneste. 
 Er den afdøde medlem af Folkekirken betragtes det oftest som et udtryk for, at der ønskes en kirkelig begravelse. Er den afdøde ikke medlem af Folkekirken betragtes det som oftest som et udtryk for, at afdøde ikke ønsker en kirkelig begravelse. Afdødes ønsker i forbindelse med begravelsen skal så vidt muligt respekteres. Dette gælder også ønske om jordfæstelse eller ligbrænding. 
 
Sognepræsten er begravelsesmyndighed og afgør begravelsesformen efter samtale med de pårørende.

Når I skal vælge gravsted kan I kontakte:
Graver
Anne Sunddal Kvistgaard
Kirkepladsen 1 A
6660 Lintrup
 lihjkirker@hennyolsen
74855485/22119146
09.00 – 09.30 på Graverkontoret, Kirkepladsen 1 A, 6660 Lintrup