Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dåb

I Frøs Pastorat kan der af teologiske og praktiske årsager planlægges dåb i de fastsatte gudstjenester på søn- og helligdage.

Hvad gør jeg?

Hvis du vil have dit barn døbt, eller hvis du selv vil døbes, så skal du starte med at kontakte præsten for at aftale nærmere.

Da Frøs Pastorat ligger i Sønderjylland skal dåbsbarnet navngives hos kommunen inden dåbsdagen. Dette gøres nemt på Borger.dk. Hvad barnet må hedde, kan I læse mere om på familiestyrelsens hjemmeside:

Godkendte navne

Samtale med præsten

Før dåben i kirken skal præsten og forældrene mødes for at tale om både det praktiske forløb på dåbsdagen og det trosmæssig indhold i dåben.

Hvem kan være faddere?

Når et barn skal døbes, skal der vælges to-fem personer, som skal være vidner til dåben. For at kunne være fadder, skal man selv være døbt og have nået konfirmationsalderen og ikke være konverteret til en ikke-kristen trosretning. Forældrene kan godt være faddere, men der skal min. være 2 andre personer, der er faddere udover forældrene selv.

Forældrene skal give præsten oplysninger om faddernes navne og postadresser inden dåben.

Fadderens opgave er at være vidne til dåben og tilse, at barnet vokser op i den kristne tro. Det vil derfor være naturligt, at en fadder går i kirke med barnet en gang i mellem eller taler med barnet om tro og kristendom. 

At fadderne i øvrigt skal tage sig af barnet hvis der sker forældrene noget, er en skrøne. Fadderne forventes at være en del af barnets liv, uanset om forældrene er der eller ej. Hvis man vil lave en bindende aftale om, hvem barnet skal bo hos i tilfælde af forældrenes død, skal der i stedet oprettes et såkaldt børnetestamente.

Gudmor/Gudfar

En Gudmor eller Gudfar kalder man den person, som bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne, men det er lige så almindeligt, at en af forældrene bærer deres barn til dåben.

Dvs. at der skal vælges 2-5 faddere, og at en af disse også kan være Gudfar/Gudmor. Eller man kan vælge en anden end fadderne til at være Gudmor/Gudfar.

Hvad sker der i dåben?

t vide, at det ikke bare er sine forældes barn, men også Guds barn. Skabt og elsket af Gud. Og samtidig at alle medmennesker også er Guds børn og derfor skal behandles med respekt og omtanke. Det som man i kirken kalder næstekærligheden – At man har pligt til at elske sig selv og andre som værdifulde skabninger.

Hvorfor vand?

Centrum i dåben er at man overhældes med tre håndfulde vand, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I gamle dage blev man dykket helt ned under vandet for symbolsk at blive druknet og komme op af vandet som et nyt menneske forbundet med den treenige Gud.

Efter dåben

Da de fleste danskere bliver døbt som børn, er det vigtig at forældre og faddere fortæller barnet om dåben og dens betydning. Ved at fortælle om Gud, ved at synge om ham og bede til ham sammen med barnet, hjælper man barnet til at lære Gud at kende. Og til at få glæde af sin tro i livet.

I kan læse mere om dåb i folkekirken her