Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Virtuel besøg

Lintrup og Hjerting – Et aktivt lokalsamfund

Centralt i det sydjyske ligger der to aktive landsbyer. Her kan man slå sig ned og tage del i et aktivt og mangfoldigt foreningsliv. Der er mange muligheder for sport. Fodbold, gymnastik, svømning, volleyball, badminton, kroket, petanque og i Lintrup Aktivitetscenter finder man også et motionscenter.  Der er også mulighed for at være spejder i Lintrup.  Man kan finde mere om de enkelte foreninger her på siden.

Der er mulighed for at få sig en god og rummelig bolig til en fornuftig pris. Er drømmen en lille ejendom med et par husdyr og en stor have kan det også findes i Lintrup – Hjerting området.

Lintrup - Hjerting 2015Som børnefamilie kan man få børnene passet i lokale dagplejer, herefter er der gode muligheder for pasning og undervisning i Lintrup Børnecenter, der har børnehave og undervisning til 6. klasse.

I sognene er der udover almindelig beboelse også en del landbrug og forskellige virksomheder.

Der er hurtig adgang til motorvejen ved Brørup. Inden for en god halv times tid kan man være fremme ved arbejdspladser og specialforretninger i for eksempel Kolding eller Esbjerg.

Er man til udendørs- og naturliv har området masser at byde på. Her på kanten af Kongeådalen er der masser af mulighed for både løbe-, vandre- og cykelture for ethvert kondital.

Rundtur i Lintrup

Vi flyttede til Lintrup pga. det aktive lokalsamfund med mange aktiviteter for børnene og med mulighed for at få børnene i en mindre lokal skole, som yder en høj kvalitet i undervisningen. Der er mange mulige arbejdspladser (Vejen, Kolding, Esbjerg, Haderslev) inden for en rimelig køreafstand fra Lintrup.
Annemette Tørnæs

Det siger borgerne

Der er også plads til seniorer i Lintrup.
Jens Kristian Poulsen

Vi fandt vores drømmehus i Lintrup
Søren Bøgedal

Vi fik Lintrup anbefalet af gode venner og skal slæbes herfra. 
Lene Zoega

Kongeåen ved Foldingbro

Med en længde på kun 65 km. Hører Kongeåen ikke til de største i landet. Gudenåen er 158 km., Varde å 100 og Skjern å 90 km.

Åen udspringer i Farris som grøfter, ved Vester Vamdrup vandmølle er den blevet til en bæk, som derefter vokser til en å, der fra Jedsted og til udløbet i Vadehavet har brede som en flod.

Under 1. verdenskrig flygtede et par russiske krigsfanger fra Nordslesvig. De havde fået at vide, de var i Danmark når Kongeåen var passeret. Ret hurtigt passerede de en lille bæk, men de anede intet om at det kunne være den berømte å. De flygtede videre nordpå og nåede Limfjorden, som det lykkedes dem at komme over, og så meldte de sig til politiet i Thisted i sikker forvisning om, at nu var grænsen passeret.

På begge sider af Kongeåen har der været anlagt engvandingskanaler Den sydlige af de i alt seks kanaler, der har været, var næsten 10 km. lang og gik fra Det junckerske stemmeværk øst for Foldingbro til Ravning i vest, hvor en kort strækning er fredet. Lintrup vandingsselskab, der oprindelig havde 70 brugere, blev efter at have eksisteret i 100 år, opløst i 1981.

Kanalen kostede 82.000 mark at anlægge. Fra den kunne vandes 242 hektar eng.

Tekst: Harald Jørgensen
Foto: Jens Christian Andersen

Rådsbjerg

Et af Lintrup sogns højeste punkter – ca. 60 meter – har fra gammel tid heddet Rådsbjerg og hvorfra der er udsigt til alle sider. – Her samledes datidens bønder og holdt ”råd” om, hvor de enkelte skulle lade deres kvæg afgræsse de vidtstrakte hede-og græsarealer som omgav højdedraget.

Rastepladsen i Dover

I 10-året efter Genforeningen i 1920 blev der på en rasteplads i Dover på bakkeskråningen ned mod Foldingbro rejst en stor granitsten med indskriften

Fædreland du søndret lå
nord og syd for Kongeå.
Nu forenet jord og hjem
bærer Danmark frem.

Beboerne på begge sider af Kongeåen rejste denne sten 15 – 6. – 1930 til minde om Genforeningen 1920.

Amtsvejvæsenet, som overtog pladsen oprindelig tilskødet forsamlingshuset i Foldingbro, vedligeholder pladsen. Væsenet rejste på pladsen en mindesten om de fire syd-nord gående landeveje, der over den gamle landegrænse forbinder Nordslesvig med Nordjylland.

De blev udbygget og forbedret 1924 – 28. Det var

Fjeldstrup-vejen 6 km.
Stepping 6 km.
Skodborg 6 km.
Rødding-Foldingbro 9 km.

På den store flagstang på pladsen hejses Dannebrog på alle de nationale mærkedage. Gennem alle årene er det blevet gjort af de skiftende generationer på gården ”Søbækled”. Nu af det yngste led Aage Smidt.

Kanonstillingen

På det fantastiske udsigtspunkt på Kongeådalens sydskrænt nær gården ”Marienlyst” findes en kanonstilling, der indgik som et led i pansergraven ”Gudrunstillingen”. Her lod den daværende ejer af gården, Sørensen, rejse en mindesten med indskrifterne ”Tysk Skanse 1944” – ”Guds nåde alene frelste vore hjem fra ødelæggelse”

Lid øst for stillingen har der været en stor oltidsgravplads, med både kiste og urnebegravelser fra jernalderen 100-200 år efter Kristi fødsel. Ved Hdsl. Amtsmuseums udgravning blev fundet to skeletter, mange urner, dolke mv. I gravpladsens nærhed menes at have ligget en boplads, men der er endnu ikke fundet spor af.