Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mindesten verdenskrig

Lintrup kirkegård har følgende mindesten over faldne fra 1. verdenskrig

[lsvr_content_box][/lsvr_content_box]
[lsvr_content_box]

Wilhelm F. Meier

På hjemmesiden Den store krig står der[/lsvr_content_box]

[lsvr_content_box][/lsvr_content_box]
[lsvr_content_box]

Gustav Adolf Martin
  På hjemmesiden den store krig står der

     [/lsvr_content_box]

[lsvr_content_box][/lsvr_content_box]
[lsvr_content_box]

Morten J. Jepsen

Tjenestekarl Jeppe Morten Julius Jepsen født d.16. februar 1894. Var Søn af Arbejdsmand Laurus Mortensen Jepsen og Hustru Mette Kathrine født Jensen paa Mejlby Mark. Han blev Indkaldt til Soldat den 16. december 1914 og uddannet i Slesvig. Kom derfra til Fronten den 6. Marts 1915 og var med i mange Slag. Efter 19 Maaneders Tjeneste fik han en lille Orlov. Kort Tid derefter blev han Saaret i den højre Arm og kom atter paa en lille Orlov. Den 15. oktober 1916 drog han atter hjemme fra. Hans Moder, der var Enke, fulgte ham paa Vejen og de Skiltes med det sidste Farvel. Han har hele Tiden været i Frankrig og var blandt dem, som maatte tage Del i store og svære Kampe. Han blev haardt Saaret den 7. Maj 1917 og laa paa Slagmarken i 3 Dage. Blev opsamlet den 10. og døde 11. Maj paa Lasarettet. Var bevidstløs det sidste Døgn.

 

På hjemmesiden Den stor krig står der

 [/lsvr_content_box]

[lsvr_content_box][/lsvr_content_box]
[lsvr_content_box]

Hans Jacob Rohwer

Marinesoldat Hans Jakob Rohver født i Lundstedt Kreis Rensburg d. 28 Novbr. 1892. Søn af landmand Ehler Rohver i Tornum. Blev Overmatros 1912 i Wilhelmshafen paa en
Torpedobaad. Han døde paa Lasarettet i Wilhelmshavn d. 3. December 1918 af Spansk Syge og blev begravet paa Lintrup Kirkegaard[/lsvr_content_box]

[lsvr_content_box][/lsvr_content_box]
[lsvr_content_box]

Christian Hansen Lund

Ungkarl Christian Hansen Lund født d. 12. Okt. 1897 i Troldal. Søn af Gaardejer Hans H. Lund og Hustru Hansine Kirstine f. Gram. Chr. Lund blev Soldat i Veissenborg i Elsas i 1916. Falden d. 11 Juli 1917 i Staboika i Galizien, hvor han stod paa Forpost 2 Dage efter at være kommet til Galizien.
Chr. Lund blev indkaldt som Eriat Rev. og blev uddannet i Slesvig.
Han fik Jernkorset i Frankrig.

På hjemmesiden Den store krig står der

 [/lsvr_content_box]

[lsvr_content_box][/lsvr_content_box]
[lsvr_content_box]

Jørgen Petersen Schultz

Gårdejer Jørgen P. Schultz paa Mejlby Mark er født den 16. oktober 1886 og Søn af Gaardejer Mikkel Schultz og Hustru Maren Schultz i Janderup, Fole Sogn. Jørgen Schultz laa Soldat 18 med Garnison i Altona i to Aar. Efter Soldatertiden købte han en Gaard paa Mejlby Mark, som han drev med Dygtighed. Ved Krigens Udbrud blev han en af de første, der maatte forlade Hjemmet, for at melde sig til Krigstjeneste den 5. August 1914. Han faldt d. 10. april 1916 ved St. Etienne G. Gampannie i Frankrig. I Oktober 1916 blev hans Lig optaget og ført til Lintrup Kirkegaard, hvor det blev jordfæstet den 24. oktober 1916. Han efterlod Hustru og to Børn.

Han havde Jernkorset ll klasse.

Avisen skrev
3.11.1916: Ført hjem som Lig. Gaardejer Jørgen Schultz fra Mejlby i Lintrup Sogn, der faldt ved Verdun i Maj Maaned i Aar, er nylig ført hjem fra Fronten og begravedes forleden Dag under militær Æresbevisning paa Lintrup Kirkegaard. En Afdeling Soldater paa 12 Mand skød Salver over Graven, da Kisten var sænket i Jorden. Jørgen Schultz var en flink og dygtig ung Mand, der først for nogle faa Aar siden købte sin Gaard i Mejlby. Baade han og hans Hustru stammer fra Fol Sogn.

På hjemmesiden Den store krig står der[/lsvr_content_box]

[lsvr_content_box][/lsvr_content_box]
[lsvr_content_box]

 

 

 

 [/lsvr_content_box]