Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ringriderforening Lintrup

Formand: Frederik Møller Jensenringriderforrening
Skovlundvej 1
6660 Lintrup
7485 5296

Kasserer: Søren Madsen
Allan Riber Hansen
Mads Jensen
Lars Andersen
Jakob Holm
Svend Jensen

Ringriderforeningens historie og virke:
Foreningen blev stiftet i 1902 og efterfølgende nedlagt, men blev stiftet igen i 1967.
Lintrup Ringriderforeningens hovedvirke er Byfesten i Lintrup, som bliver afholdt i samarbejde med LUG.
De 2 foreninger sammensætter et Byfestudvalg, som har til opgave at lave en underholdende, sjov og festlig byfest.
Tidligere blev der afholdt den traditionelle ringridning, men med faldende heste/ryttere blev det udskiftet med cykelringridning for de mindste, crosser-ringridning for unge og voksne og om søndagen sluttes der af med traktorringridning for de voksne. Der køres både i dame- og herrerække. Har du lyst til at prøve kræfter med traktorringridningen, så bare mød op om søndagen – der er altid en traktor du kan låne.
Alle deltagere i cykelringridning, crosser-ringridning og traktorringridning får præmie, som sponsoreres af lokale firmaer, erhvervsdrivende og privat personer. TAK for disse bidrag.
Derudover bruges der af de modtagne præmier til lørdag aftens Amerikaner-lotteri.
Overskuddet fra byfesten deles mellem LUG og Ringriderforeningen. Ringridderforeningen uddeler penge fra overskuddet til lokale initiativer, der er til gavn for så mange som muligt i vort lokalsamfund fx Julegodteposerne til Julemarkedet, tilskud til Fastelavnsfesten, tilskud til Hjerting og Lintrup Forsamlingshus, spejderne i Lintrup, lokalhistorisk Arkiv i Lintrup, Lintrup Børnecenters koloni til Perleholm og hjertestarter i Lintrup Aktivitetscenter – for bare at nævne nogle.

Lintrup Ringriderforening takker for den støtte og hjælpende hænder, der bliver ydet i og omkring byfesten. En opgave bliver halv så stor, når man hjælpes ad.

Frederik Møller Jensen
Lintrup Ringriderforening