Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Den kommunale landsbypedelordning

Den kommunale landsbypedelordning.

I efteråret 2016 startede den kommunal landsbypedelordning, som er et samarbejde mellem lokalrådene og Vejen kommunes ansatte i Vej og Park.

Alle lokalråd har fået tildelt en landsbypedel, som er en fast medarbejder i Vejen kommune. Landsbypedellen er kontaktperson mellem lokalråd og kommunen og sørger for at koordinere og løse daglige driftsopgaver i lokalområdet. Det drejer sig kun om kommunale områder og ejendomme. Det er f.eks. grønne områder, boldbaner, veje, fortove m.v. Vedligehold af de grønne områder i landsbyerne fremgår af kommunens plejeplan – findes på kommunens hjemmeside.

Hvert lokalråd har udpeget en kontaktperson, som har forbindelsen til landsbypedellen. I Lintrup-Hjerting lokalråd er det Troels Kjær Kynde. Alle henvendelser til landsbypedellen sker via lokalrådets kontaktperson.

Desuden har Vejen kommune lavet en App: ”Giv et praj”. Den kan benyttes af alle. F.eks. hvis der er gadelys, der ikke virker, et pludselig opstået hul i vejen eller fortovet o.s.v. Find App’en på kommunens hjemmeside.

Desuden har vi i Lintrup det frivillige landsbypedelhold – er beskrevet andet sted på Lintrup-Hjerting hjemmesiden.