Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rundt om Kirkerne

Lintrup Kirke

Lintrup Kirke er viet til Maria Magdalene og bygget i perioden 1150 – 75. Kirken består af kor, skib, apsis og et sengotisk tårn mod vest. Kor og skib er opført af granitkvadre, rhinsk tuf og røde munkesten, der tilsammen danner de 90 cm tykke mure. Lintrup Kirke er bygget under stærk påvirkning af stilen fra Ribe Domkirke ligesom flere andre kirker omkring Ribe.

Efter svenskerkrigene i 1600 tallet var egnen præget af stor nød, så kirken var meget forfalden, og tårnet var tæt på at styrte sammen. Der blev derfor lavet en stor istandsættelse i 1689, men i 1690 blev kirken ramt af en voldsom brand. Genopbygningen gik hurtig og allerede i 1692 var kirken genopbygget, nu uden apsis som var blevet revet ned.

Ved en stor restaurering i 1939 blev apsis genopført og samtidig blev vinduerne ændret, så de fik et ens præg i både nord og sydside.

Kirkens alter er udsmykket med et gammelt korbuekrusifiks, som stammer fra fra omkring 1250. Prædikestolen er fra 1691 altså umiddelbart efter branden. Kirkeklokken er fra 1894 og støbt i Hildesheim. Orglet er fra 1896.

På kirkens nordvæg er der indmuret en marmormindetavle med navne på faldne fra Lintrup Sogn i 1. Verdenskrig. På kirkegården er der på kirkens sydside etableret et gravsted, hvor gravsten over faldne fra 1. Verdenskrig begravet på Lintrup Kirkegård er samlet (se infotavle ved gravstedet). Ved kirkens indgang står der desuden en mindesten for de faldne og nogle nummererede grænsesten fra den gamle grænse ved Kongeåen.

Lintrup Kirke ligger på Frøs Camino som er en vandrerute mellem kirkerne i det gamle Frøs Herred. Se mere på: http://www.xn--caminofrsherred-dub.dk/

Se billeder fra kirken på kirkegalleriet (Vejen Kommune – Lintrup Kirke): http://xn--danmarks-strste-kirkegalleri-03c.dk/

Kirken er som regel åben mandag – fredag i arbejdstiden.

Hjerting Kirke

Kirken er opført omkring år 1200 i romansk stil med kor og skib. Kirkeskibet er senere forlænget med fire meter mod vest i gotisk stil. Kirken er bygget i rå kampesten, hvor det kun er hjørnerne der er tilhugget.

Kirketaget er beklædt med bly og har en tagrytter fra 1894. Kirkeklokken er fra 1411.

Koret er adskilt fra kirkeskibet med en smal, lav og bred korbue, der næsten adskiller de to rum. Altertavlen er fra 1619 og oprindeligt lavet til Sønder Hygum Kirke, men er i 1842 flyttet til den meget mindre Hjerting Kirke, ifølge en gammel skrøne tabte præsten i Sønder Hygum altertavlen i kortspil til præsten i Hjerting/Lintrup. Altertavlen er rigt udskåret med fremstillinger der symboliserer nadverindstiftelsen og korsfæstelsen og i sidefelterne to kvinder der symboliserer troen og håbet.

På kirkens nordvæg står en hylde med tre gotiske træudskæringer fra anden halvdel af 1400-tallet. Figurerne viser en ammende Maria, en biskop og Maria med barnet. Til venstre for korbuen hænger et gotisk krusifiks fra omkring 1400. På kirkens sydvæg er der opsat en marmortavle som mindes de faldne fra 1. Verdenskrig, som kom fra Hjerting Sogn. Over mindetavlen hænger den gamle DSK-fane (Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere).

Hjerting Kirke fungerer i dag som såkaldt lejlighedskirke. Her er gudstjeneste ca. hver 3. måned. Da kirkeklokken fra 1411 ikke tåler automatisk ringning er der for tiden ikke morgen- og aftenringning fra kirken. Der arbejdes med et projekt, hvor en ny klokke hænges op i tagrytteren, hvorefter der igen kan ringes fra kirken to gange i døgnet.

Kirken kan åbnes efter aftale.

Hjerting Kirke ligger på Frøs Camino som er en vandrerute mellem kirkerne i det gamle Frøs Herred. Se mere på: http://www.xn--caminofrsherred-dub.dk/

Se billeder fra kirken på kirkegalleriet (Vejen Kommune – Hjerting Kirke): http://xn--danmarks-strste-kirkegalleri-03c.dk/